Husdyrhold - Torben Larsen Ejendomme

Husdyrhold

Vi får mange forespørgsler om tilladelse til at holde husdyr, men af forskellige årsager kan dette ikke tillades.

Det er således IKKE tilladt at holde husdyr – udover en kanariefugl eller akvariefisk i et mindre akvarium.
Overtrædelse af dette vil medfører ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og § 93 litra g.

Dette gælder også ved pasning af andres husdyr.
Husdyr er KUN tilladt hvis der foreligger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.