Indflytning - Torben Larsen Ejendomme

Indflytning

Nøgleoverdragelse

Overdragelse af nøgler mv. til lejemålet finder sted efter nærmere aftale.

Som udgangspunkt vil du senest få udleveret din nøgle kl. 12 den første hverdag efter overtagelsesdatoen.

Fejl og mangler

Finder du fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning kan du senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele os hvilke fejl eller mangler du har konstateret.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes inden for kort tid.

Eventuelle bemærkninger om kosmetiske fejl og mangler gemmer vi sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse.

Skader på opgang og papaffald

Vi har erfaring for at der let kan ske skader på opgang, hvis det ikke er professionelle flyttefolk, som foretager flytningen for dig. Husk, at du er ANSVARLIG for reparationer af sådanne skader.

Papaffald som flyttekasser og emballage fra fjernsyn og lignende må du IKKE sætte ved affaldscontainerne.

Du skal selv sørge for at dette affald bliver kørt til genbrugspladsen.

TV og Internet

Der må IKKE opsættes paraboler på vore ejendomme.

I alle vore ejendomme er der mulighed for at indgå aftale med ”YouSee”, som har installeret stik i samtlige lejligheder.

Der er her mulighed for forskellige pakkeløsninger efter dit eget ønske. Du betaler direkte til ”YouSee”.

Vis hensyn til dine medlejere

Lydstyrken fra musikanlæg eller –instrumenter må ALDRIG være så kraftig, at lyden er til gene for øvrige beboere i ejendommen.

Holder du en fest og forventer, at dine gæster bliver til efter midnat, anbefaler vi, at du forinden orienterer dine medlejere og sikrer dig, at de er indforstået.

Rengøring af trappeopgange

Af hensyn til rengøring af opgange, må der IKKE henstilles effekter på disse, bortset fra en enkelt dørmåtte.

Boring i fliser på bad og i køkken

Det er IKKE tilladt at bore i fliser for ophæng af hylder eller lignende. Kontakt os venligst for nærmere aftale.